Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Helse - Psykisk helse - Psykisk helse og rus - Oppfølgingstjenesten
Hopp til hovedinnhold

Psykisk helse og rus - Oppfølgingstjenesten

 Oppfølgingstjenesten gir tilbud til mennesker som har behov for bistand på grunn av psykiske  problemer og eller rusproblematikk.

Oppfølgingstjenesten gir hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester til mennesker som av psykiske årsaker og eller på grunn av rusmiddelproblematikk har behov for bistand i hverdagen. 

Oppfølgingstjenesten tar utgangspunkt i den enkeltes situasjon og behov, og tilrettelegger for at brukeren skal kunne leve sitt liv så selvhjulpent som mulig ut fra egne forutsetninger

Aktuelt
Oppfølgingstjenesten jobber med å utvikle gode tjenester til rusmiddelmisbrukere sammen med flere kommunale og statlige instanser, bl.a. finansiert av prosjektmidler fra Helsedirektoratet.

Tjenester
Oppfølgingstjenesten yter bistand til medisinsk oppfølging, samtaleoppfølging, koordinering av tjenester og praktisk bistand og opplæring/opptrening/vedlikehold av ADL-ferdigheter.

Henvisning/oppmelding av behov skjer ved henvendelse til kommunens forvaltningskontor.

Rask psykisk helsehjelp
​Stjørdal kommune ved Oppfølgingstjenesten har etablert et lavterskeltilbud til personer over 18 år med lette til moderate angst- og depresjonssymptomer. Tilbudet gis som samtalebehandling med bruk av kognitiv terapi som metode.
Tilbudet er gratis og uten henvisning - innbyggere over 18 år kan ta direkte kontakt med Rask psykisk helsehjelp over telefon: 476 62 652.
Oppdatert: 26.05.2014 15:21
Aktuelle sider
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook