Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Individ og samfunn - Beredskap og sikkerhet - Stjørdal kommunes kriseledelse
Hopp til hovedinnhold

Stjørdal kommunes kriseledelse

 Rådmannen er den som skal lede og koordinere all overordnet krisehåndtering i Stjørdal kommune.

​Rådmannen har muligheter til å utløse fullmakter både når det gjelder omlegging av driften av Stjørdal kommune for å håndtere kriser og økonomiske fullmakter inntil 10 millioner kroner.

Stjørdal kommunes kriseledelse er en stabsorganisering av ledelsen i Stjørdal kommune som skal brukes til å håndtere kriser og hendelser som ikke kan løses ved vanlig organisering.

Stjørdal kommunes kriseledelse er rollebasert og personuavhengig.

 

Rolle
Funksjon
Stedfortreder
Rådmann
Operativ og strategisk leder for Stjørdal kommunes kriseledelse
Org.sjef
Org.sjef
Rådgiver og stedfortreder til Rådmann
Beredskapskoordinator
Etatsjef teknisk
Ansvar for egen etat
Enhetsleder eiendom
Etatsjef oppvekst
Ansvar for egen etat
Rådgiver etat oppvekst
Etatsjef omsorg
Ansvar for egen etat
Kommuneoverlege
Kommuneoverlege
Medisinskfaglige konsekvensvurderinger og rådgiving. Kommunikasjon med Helseforetak og faglig ansvarlig for POSOM
Etatsjef omsorg
Beredskapskoordinator
Eventuell liason, loggfører, superbruker krisestøtteverktøy
Enhetsleder personal
Brannsjef
Dialog med innsatsstyrker og alarmsentral brann
Vakthavende overbefal
Informasjonskonsulent
Bistå i all kommunikasjon, arrangere pressekonferanser osv
Webmaster
Loggfører
Loggføring
 
Loggfører
Loggføring
 
Loggfører
Loggføring
 
Loggfører
Loggføring
 
Lensmann
 
 
Ordfører
Pressetalsmann
Varaordfører
Varaordfører
Stedfortreder og rådgiver til ordfører
 
 

 

Stjørdal kommune har interne systemer for varsling og mobilisering

Oppdatert: 10.12.2015 10:50
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook