Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Vergemål

 

Endringer i vergemålsordningen tredde i kraft fra 01.07.2013

​Lovreformen innebærer at både Vergemålsloven fra 1927 og umyndiggjøringsloven fra 1898 oppheves. Det blir også nye regler i utlendingsloven om representantordning for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere.

Samtidig avvikles overformynderiene i kommunene. Fylkesmannen overtar oppgavene som til nå har vært overformynderiets ansvar, og blir regional vergemålsmyndighet.

 

- Begrepet «hjelpeverge» bortfaller og erstattes av verge for mindreårig eller verge for voksne.

- Sentral vergemålsmyndighet legges til Statens sivilrettsforvaltning. Klager på Fylkesmannens avgjørelser behandles der.

- Ordningen med umyndiggjøring faller bort. Den som er under vergemål kan fratas rettslig handleevne helt eller delvis. Dette behandles i domstolen.

- Grensen for når det offentlige skal forvalte mindreåriges formue, øker fra 75 000 kroner til to ganger grunnbeløpet (G), eller ca 165 000 kroner).

- Vergen eller personen under vergemål kan bestemme hvilken bank som skal benyttes til vergekonto.

- Alle verger, med unntak av familieverger, vil ha rett til godtgjørelse

- Det innføres ordning med «faste verger» som skal kunne ha flere og mer kompliserte vergemål.

- Det innføres meldeplikt for skattemyndigheter, banker og finansinstitusjoner

- Det innføres ei ordning med fremtidsfullmakt, der det kan bestemmes hvem som skal forvalte økonomi og andre interesser ved sykdom, senilitet e.l.

 

Oppdatert: 29.07.2013 10:14
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook