Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Kommuneplan og delplaner - Kommunedelplaner - Kommunedelplan Langøra med vannmiljø 2018 - 2027 - tredje gangs høring og offentlig ettersyn
Hopp til hovedinnhold

Kommunedelplan Langøra med vannmiljø 2018 - 2027 - tredje gangs høring og offentlig ettersyn

 Planen legges ut på høring med merknadsfrist 06.08.18.

Formannskapet har valgt å legge plansaken ut på ny høring etter at det er gjort en samlet, naturfaglig vurdering av tapte naturverdier av alternative utfyllingstiltak på og rundt Langøra Sør. 

Konklusjonen herfra om etablering av ny lagune vest for Langøra Sør, dersom en begrenset utfylling i gamle elveløpet skal kunne kompenseres, er lagt til grunn for et nytt alternativ 4 her. Lagunetiltaket er også ingeniørfaglig vurdert med bekreftelse på teknisk gjennomførbarhet. Tiltaket er ikke kostnadsberegnet. I tråd med vedtaket etter forrige høring er også alternativ 2, uten krav om lagunetiltak, lagt ut til ny høring.


I planområdet for øvrig er Stjørdal havn nå gitt ekspansjon til kun videreutvikling av kaifasiliteter, og ikke nytt utfyllingsareal.

 

Planbeskrivelse 01.06.2018.pdfPlanbeskrivelse 01.06.2018.pdf

KPdelplan_Langøra_alt_2.pdfKPdelplan_Langøra_alt_2.pdf

ALT_2_tema_bevaring_naturmiljø_140618 .pdfALT_2_tema_bevaring_naturmiljø_140618 .pdf

ALT_2_tema_båndl_faresone_140618 .pdfALT_2_tema_båndl_faresone_140618 .pdf

ALT_2_tema_sikringsone_140618 .pdfALT_2_tema_sikringsone_140618 .pdf

ALT_2_tema_støysone_140618 .pdfALT_2_tema_støysone_140618 .pdf

KPdelplan_Langøra_alt_4. sisteversjon 06.06.2018.pdfKPdelplan_Langøra_alt_4. sisteversjon 06.06.2018.pdf

ALT_4_tema_bevaring_naturmiljø_140618.pdfALT_4_tema_bevaring_naturmiljø_140618.pdf

ALT_4_tema_båndl_faresone_140618.pdfALT_4_tema_båndl_faresone_140618.pdf

ALT_4_tema_sikringsone_140618.pdfALT_4_tema_sikringsone_140618.pdf

ALT_4_tema_støysone_140618.pdfALT_4_tema_støysone_140618.pdf

Bestemmelser og retningslinjer 01.06.2018.pdfBestemmelser og retningslinjer 01.06.2018.pdf

Konsekvensvurdering med ROS - alternativ 2 og 4 Langøra Sør.pdfKonsekvensvurdering med ROS - alternativ 2 og 4 Langøra Sør.pdf

Trondheim lufthavn Værnes -Avinors svar på henvendelse.pdfTrondheim lufthavn Værnes -Avinors svar på henvendelse.pdf

Prosjektbeskrivelse dater 23.10.2017.pdfProsjektbeskrivelse dater 23.10.2017.pdf

2018-3 Rapport Langøra.pdf2018-3 Rapport Langøra.pdf

Multiconsult rapport - Langøra sør_ingeniørfaglige vurderinger.pdfMulticonsult rapport - Langøra sør_ingeniørfaglige vurderinger.pdf

Samlet saksfremstilling i sak 73 - 2018 i formannskapet.pdfSamlet saksfremstilling i sak 73 - 2018 i formannskapet.pdf

Samlet saksfremstilling i sak 134 - 2017 i formannskapet.pdfSamlet saksfremstilling i sak 134 - 2017 i formannskapet.pdf

Trondheim Havn IKS Kommunedelplan Langøra med vannmiljø - et spørsmål til oppklaring.pdfTrondheim Havn IKS Kommunedelplan Langøra med vannmiljø - et spørsmål til oppklaring.pdf


 

Følgende uttalelser er tidligere kommet innen fristen:
 
 
                                                                                                                          
 
 
TIDLIGERE ANDREGANGSHØRING AV
KOMMUNEDELPLAN LANGØRA 2015-2017

 

Planen legges ut på høring med merknadsfrist 25.08.17.

 
Stjørdal formannskap har i sak 113/2017 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for området ut til offentlig ettersyn som ledd i høringen av planforslaget. Planområdet omfatter Stjørdal havn med Molovika, Langøra nord og sør for rullebanen, selve rullebanen med taksebane, samt gamle elveløpet med strandsone mellom Halsøen og Stjørdal havn. Dessuten sjøareal i vest så langt som hensynssone innflygning bane 27, Værnes, strekker seg. Planforslaget tilrettelegger terminalutvikling for luftfart på og rundt Langøra Sør i tre alternativer, opprettholdelse av byggeformål for Forsvaret på del av Langøra Nord, samt en videreutvikling av Stjørdal havn som de viktigste byggetiltak i planområdet. Dessuten vernehensyn i sjø og på Langøra Nord.
Plandokumentene er også utlagt til gjennomsyn på Stjørdal rådhus i Servicetorget.
 
Skriftlige merknader til planforslaget sendes postadresse Stjørdal kommune, Postboks 133, 7501 STJØRDAL, eller på E-post til postmottak@stjordal.kommune.no innen fredag 25. august 2017. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Servicetorget.
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
TIDLIGERE FØRSTEGANGSHØRING AV
KOMMUNEDELPLAN LANGØRA 2015-2017
 
Stjørdal formannskap vedtok i sak 135/15 å legge forslag til kommunedelplan for området ut til offentlig ettersyn som ledd i høringen av planforslaget.

Planområdet omfatter Stjørdal havn med Molovika, Langøra nord og sør for rullebanen, selve rullebanen med taksebane, samt gamle elveløpet med strandsone mellom Halsøen og Stjørdal havn. Dessuten sjøareal i vest så langt som hensynssone innflygning Værnes strekker seg.

Planforslaget tilrettelegger terminalutvikling for luftfart på og rundt Langøra Sør i to alternativer samt en videreutvikling av Stjørdal havn som de viktigste byggetiltak i planområdet. Dessuten vernehensyn i sjø og på Langøra Nord.

Plandokumentene var utlagt til gjennomsyn på Stjørdal rådhus i Servicetorget, og dessuten tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.stjordal.kommune under «Offentlig innsyn og planer/Kommuneplan og delplaner» fram til onsdag 18. november  2015.

Samlet saksframstilling i Formannskapet 135-15.pdfSamlet saksframstilling i Formannskapet sak 135/15.pdf

 

 Her er de to alternativene med oversiktskart og temakart som fulgte førstegangshøringen:

 

Alternativ 1

Planbeskrivelse alternativ  1.pdfPlanbeskrivelse alternativ 1.pdf

Plankart alternativ 1 (originalt plankart).pdfPlankart alternativ 1 (originalt plankart).pdf

 Temakart bevaring naturmiljø alternativ 1.pdfTemakart bevaring naturmiljø alternativ 1.pdf

Temakart båndleggings- og faresoner alternativ 1.pdfTemakart båndleggings- og faresoner alternativ 1.pdf

Temakart sikringssone alternativ 1.pdfTemakart sikringssone alternativ 1.pdf

Temakart støysone alternativ 1.pdfTemakart støysone alternativ 1.pdf

 

Alternativ 3

Planbeskrivelse alternativ 3.pdfPlanbeskrivelse alternativ 3.pdf

Plankart alternativ 3 (originalt plankart).pdfPlankart alternativ 3 (originalt plankart).pdf

Temakart bevaring naturmiljø alternativ 3.pdfTemakart bevaring naturmiljø alternativ 3.pdf

Temakart båndleggings- og faresoner alternativ 3.pdfTemakart båndleggings- og faresoner alternativ 3.pdf

Temakart sikringssone alternativ 3.pdfTemakart sikringssone alternativ 3.pdf

Temakart støysone alternativ 3.pdfTemakart støysone alternativ 3.pdf

 

Felles dokumenter som gjelder Alt.1 og Alt.3 

Bestemmelser og retningslinjer alternativ 1 og 3.pdfBestemmelser og retningslinjer alternativ 1 og 3.pdf

Konsekvensvurderinger med ROS-analyse  alternativ 1 og 3.pdfKonsekvensvurderinger med ROS-analyse alternativ 1 og 3.pdf

 

Planprogram kommunedelplan Langøra med vannmiljø

 


Etter dette er planprogrammet fulgt opp, slik at et planforslag for tiden er under utarbeidelse. Under dette arbeidet har det imidlertid vist seg behov for å justere planområdets grense slik at det også omfatter gjeldende regulering av Stjørdal havneområde fra 1973, samt gjeldende, nylig vedtatt regulering for Stjørdal småbåthavn.


Justert plangrense i nord, kartutsnitt. Klikk på lenken under for større kart.
Kart langøra pdf fil.pdf


​Til høringssaken 17/15 i formannskapet er det innhentet og utarbeidet et større antall dokumenter. På denne siden er dokumentene listet opp uten spesiell sortering.

Oppdatert: 15.06.2018 21:10
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook