Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Kommuneplan og delplaner - Kommunedelplaner - Kommunedelplan E6 Kvithammer - Åsen
Hopp til hovedinnhold

Kommunedelplan E6 Kvithammer - Åsen

 

​Planen gjelder tilrettelegging for detaljplanleggingen av ny E6 mellom Kvithammer og Åsen. Kommunedelplanen, vedtatt av Stjørdal kommunestyre 19.11.2015, fastsetter arealbruken på strekningen som faller innenfor Stjørdal kommune . Langs en «korridor» tilstrekkelig omfattende til at alle relevante forhold rundt en ny trasé er avklart på et overordnet plannivå.
 
 Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i tilknytning til behandlingen av forslag til planprogram til offentlig ettersyn i kommunestyrets møte 12.09.2013, under K.sak 76/13.

Kommunestyret fastsatte, etter høring, planprogrammet i møte 19.12.2013, under K.sak 126/13. Forslag til kommunedelplan ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn 18.06.2015 i formannskaps sak 80/15 og kunngjort med høringsfrist innen 22.08.2015.  Det innkom 2 innsigelser til utlagt planforslag. Begge innsigelser ble imøtekommet ved kommunestyrets planvedtak 19.11.2015, under K.sak 106/15. Vedtaket oppfyller dermed kravet til egengodkjenning.


Nedenfor følger samlet saksfremstilling av kommunestyre sak 106/15 og de enkelte plandokumentene etter loven.

2KU KDP Kvithammar-Åsen samlet KU rapport 26.03.2015.pdf2KU KDP Kvithammar-Åsen samlet KU rapport 26.03.2015.pdf

Kommunedelplan - E6 Kvithammar - Åsen. Bestemmelser og retningslinjer.pdfKommunedelplan - E6 Kvithammar - Åsen. Bestemmelser og retningslinjer.pdf

Kommunedelplan  E6 Kvithammar  Åsen. Planbeskrivelse 03.11.2015.pdfKommunedelplan E6 Kvithammar Åsen. Planbeskrivelse 03.11.2015.pdf

Plankart  E6 Kvithammar  Åsen  Alternativ 2 16.10.2015.PDFPlankart E6 Kvithammar Åsen Alternativ 2 16.10.2015.PDF
ROS analyse Stjordal.pdfROS analyse Stjordal.pdf (13.03.2015)

Oppdatert: 03.12.2015 15:29
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook