Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Kommuneplan og delplaner - Kommuneplaner - Kommuneplan 2019 - 2031 -samfunnsdel
Hopp til hovedinnhold

Kommuneplan 2019 - 2031 -samfunnsdel

 Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-12 varsler Stjørdal kommune med dette om oppstart av planarbeid for kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 2031

​Planprogram for samfunnsdelen er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 
I planprogrammet redegjøres det for planprosess, medvirkning og oversikt over ulike utredningstema i arbeidet med samfunnsdelen.

 
Ved høringen av planprogrammet ønsker vi innspill til utredningstema og opplegg for medvirkning.


Planprogrammet ble behandlet i formannskapet 16. mai 2018 og vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet og utskrift av den politiske behandlingen er lagt ut her:

Høringsbrev planprogrammet

Planprogram

 

Høringsfrist og kontaktopplysninger:

Merknader til oppstart av planarbeid og innspill til planprogram må sendes Stjørdal kommune innen 20. august 2018. Vi ber om at merknader og innspill til planprogram primært sendes digitalt på e-post til postmottak@stjordal.kommune.no innen 20. august 2018. 

Kontaktperson er Leif Roar Skogmo, lrs@stjordal.kommune.no

Oppdatert: 05.06.2018 13:48
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook