Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Kommuneplan og delplaner - Kommuneplan 2013-2022
Hopp til hovedinnhold

Kommuneplanens arealdel 2013 - 2022

 Kommuneplanens arealdel – egengodkjent vedtak etter PBL § 11-15.

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker om arelbruk innenfor kommunegrensene. Den juridisk bindende delen av av arealdelen består av et plankart som viser hvilken arealbruk som tillates hvor, og bestemmelser og retningslinjer, som beskriver hvilke hensyn som må tas i de ulike områdene. Planbeskrivelsen gir en utfyllende beskrivelse av intensjonene bak planen.

Gjeldende plan:

KPA - Bestemmelser og retningslinjer- revisjon 22.11.2018.pdf

KPA Plankart_20171005.pdf

KPA Kartutsnitt_sentrum_vedtak_20171005.pdf

KPA Temakart_elver_20170911.pdf

KPA Veg_flystøysoner_stjørdal_A0_20170911.pdf

KPA Planbeskrivelse mindre endring 20171005.pdf

Planbeskrivelse

 

Kommuneplanens arealdel kan også ses i kommunens kartløsning, hvor man kan zoome seg inn til ønsket område, og velge hvilken informasjon man ønsker å vise.

 

Grunnlagsdokumenter, utredninger, rapporter og utgåtte dokumenter kan finnes i menyen til venstre.

Oppdatert: 05.02.2019 11:00
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook