Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Kulturelt mangfold

 Mangfoldsåret 2008 i Norge er historie, men arbeidet med kulturelt mangfold i Stjørdal fortsetter. Stjørdal har cirka 1000 innbyggere fra mer enn 100 nasjoner.

"Verden er i Stjørdal - Stjørdal er i Verden"
 

Jean Claude på Strætesfjellet - komp.jpg

(siden er ikke oppdatert etter 2014)

 

 

 

 

Mangfoldsåret 2008 i Stjørdal                 
               
24. oktober 2008 ble Stjørdal kommune tildelt hedersbetegnelsen "Internasjonal kommune" av Fredskorpset/Kommunenes Sentralforbund. Et Framtidsverksted med representanter for flere nasjonaliteter ble arrangert samme dag. 

Det er stort engasjement for internasjonalt arbeid i Stjørdal i skoler, organisasjoner, foreninger og hos enkeltpersoner. Hvert år har skoler og barnehager Internasjonale dager med aktiviteter som Operasjon Dagsverk og markering av FN-dagen. Flere skoler er FN-skoler. FN-dagen blir hvert år markert i et fellesarrangement ved Stjørdal bibliotek. 

Lag/foreninger med fokus på Kulturelt mangfold

Frivilligsentralen i Stjørdal har stort fokus på Kulturelt mangfold og deltakelse i frivillig arbeid som en viktig arena for bedre inkludering i lokalsamfunnet.

"Kulturtorget" var en lokal arbeidsgruppe som jobbet med internasjonalisering, integrering og kulturelt mangfold i Stjørdal.Dette er nå erstattet med tverretatlig samarbeid i andre fora.

Søknader om prosjekttilskudd til markering av nasjonaldager kan søkes om hele året.   

Stjørdal kommune hadde  et partnerskap med Panajachel kommune i Guatemala.
Dette ble avviklet i 2014 etter politisk vedtak.

Kontaktperson var: Astrid Vikaune, Stjørdal kommune astrid.vikaune@stjordal.kommune.no , tlf. 74833500

Hva skjedde i 2011?            (lista er ikke komplett)
November-desember - 3 kulturverksted for ungdom ved Ole Vig Vid. skole
(Samarbeid mellom Ole Vig Vid. skole, Barn og Ungdom, Frivillighetssentralen og Enhet kultur). Videreutvikles i 2012
6.-13. august - Stjørdalsdagene
5. september - 24. oktober - Kulturworkshops med teaterkompaniet Pilot
10.-21.oktober - Internasjonale Uker ved skolene (datoer kan variere)
24. oktober - markering av FN-dagen ved skoler og barnehager (dato kan variere)
24. oktober - FN-dagen i Stjørdal bibliotek - program kommer
27. oktober - Operasjon Dagsverk ved skolene (dato kan variere)
Stjørdal Internasjonale Sportsklubb - treningsaktiviteter hele året
Stjørdal Internasonale Kvinneklubb - samlinger hele året
Juni - Junimartna med Internasjonalt Marked
Mai - Kurs i fysisk teater med teaterkompaniet Pilot
21. mars - Informasjonskveld om Guatemala - Vennskapsgruppa Stjørdal - Panajachel

2010
24.oktober - FN-dagen i Stjørdal Bibliotek
13. mars - Seminar om organisasjon og arrangement - 35 deltakere
13.mars - Seminarprogram


Har du tips om aktiviteter og arrangement?
Send info til astrid.vikaune@stjordal.kommune.no

Aktuelle lenker:
Fredskorpset
Kommunenes Sentralforbund - Internasjonalt
IMDI - Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet
Vennskap Nord - Sør
Vennskapsgruppa Stjørdal - Panajachel, Guatemala
FN-sambandet
Du store verden
Flyktningetjenesten Stjørdal
Ole Vig Videregående skole
Aglo Opplæringssenter
Halsen skole

Oppdatert: 05.03.2018 10:34
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook