Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Fakta

Det nye kulturhuset skal være en viktig møteplass for alle, hvor kulturlivet skal blomstre. Bygget skal være inviterende, inkluderende og innby til skaperkraft og livsglede. Her blir det all slags kultur - hele uken - hele året.

Noe for enhver smak
Et viktig stikkord for kulturhuset er mangfold. Her er noe for alle og enhver. Et nytt og moderne bibliotek får en sentral plass i kulturhuset. Det vil blant annet inneholde et eget Ole Vig-senter der kunnskap står i fokus, og et Newton-senter som skal stimulere nysgjerrigheten. I lobbyen kan du nyte en kopp kaffe og ta en matbit, og i Ungdommens Hus blir det rock ’n roll.
I tillegg til flere kinosaler, dansesaler, konsertsaler, galleri og møterom vil kulturhuset også ha verksteder for sentrale kulturinstitusjoner, som kulturskolen.

Mulighetens arena
En stor og moderne scene vil gi kulturlivet helt nye muligheter. Her kan de store prosjektene realiseres. Gode arbeidsforhold for det frivillige og det profesjonelle kulturlivet vil styrke rekrutering og deltakelse. Kulturhuset vil bli et unikt produksjons- og utviklingssenter for unge utøvere og produsenter. Med 1500 m² små og store spesialrom for akustisk og rytmisk musikk, dans og billedkunst, ligger alt til rette for et kreativt samspill på tvers av sjangere.

Værnesregionens nye møteplass
Det nye kulturhuset i Stjørdal skal være et hus for alle. Det vil bli en viktig møteplass i Værnesregionen hvor det frivillige og profesjonelle kulturlivet skal blomstre. Bygget skal være inviterende, inkluderende og innby til skaperkraft og livsglede. Her blir det kultur, kunst, dans og musikk – hele uken, hele året.
Kunnskap, engasjement, kultur og felleskap betyr mye for god samfunnsutvikling. Dette har vært et viktig utgangspunkt i arbeidet med å bygge opp en bred kulturinstitusjon i Stjørdal, for hele regionen.

Stjørdal Kulturutvikling AS er et ideelt selskap som planlegger, bygger og
eier det nye kulturhuset - den nye møteplassen for kulturlivet i Værnesregionen:
•som styrker Stjørdal kommune som attraktivt sted, og regionalt senter
•hvor det frivillige og profesjonelle kulturlivet - og de viktige ildsjelene - kan blomstre

Kommunestyret i Stjørdal kommune forutsetter følgende:
•Park og uteområde blir prioritert som en bypark for hele sentrum
•Det etableres et moderne regionalt kulturhus som en viktig møteplass for alle grupper av befolkningen basert på utarbeidet rom- og funksjonsprogram
•Det jobbes aktivt for å etablere et fullservice hotell i tilknytning til kulturhuset for  å ivareta næringsliv og videre byutvikling.
(grensesnittet mellom kulturhus – hotell skal være godt gjennomarbeidet)
•Strategi for drift og finansiering følges opp
(momsrefusjon, spillemidler, andre tilskudd, bidrag fra private m.m.)
•Det gjennomføres en arkitektkonkurranse for området
(vektlegge arkitektonisk, estetisk og teknologisk kvalitet)
 

Stjørdal Kulturutvikling AS ble stiftet 09.01.09, 09:01

Oppdatert: 20.05.2014 10:56

 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook