Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Innhold i huset

 

Velkommen inn i kulturhuset!

Du kan klikke deg direkte inn i de ulike rommene via pilen nederst til venstre på siden. 
symbol_rom.png
 Ønsker du å bytte etasje kan du klikke på dette ikonet oppe til venstre på siden
symbol_plan.png
Bruk piltastene for å se deg rundt i rommet, eller ta en «spasertur» fra rom til rom.
symbol_funksjon.png 

Det finnes åtte bilder i visningen. De tre første er interaktive. De øvrige fem er plantegninger.

Bilde 1: 1. etasje
Bilde 2: 2. etasje
Bilde 3: 3. etasje
Bilde 4 – Plantegning kjeller
Bilde 5 – Plantegning 1. etg
Bilde 6 – Plantegning 2. etg
Bilde 7 – Plantegning 3. etg
Bilde 8 – Plantegning utvendig - sett fra lufta

Du kan lese mer om innholdet i disse bildene under. 

God tur!

 
Mer om bildene
 
Bilde 1: 1. etasje
 
Kiosk/kafè
I tilknytning til hovedinngangen til kulturhuset, vil det bli en kiosk/kafé. Denne vil være åpen store deler av døgnet, og skal selvsagt være åpen både for husets «brukere», ansatte og «drop-in-kunder». Denne vil også fungere som kinokiosk.

Det er et aktivt kunstnermiljø i Stjørdal, og Værnesregionen for øvrig, og i kulturhuset vil det være et tilrettelagt galleri. Dette vil også kunne fungere som tilleggsareal ved store arrangement i kulturhuset.

Bibliotek
Biblioteket er både et informasjons- og kultursenter, og tilbyr i dag mer enn utlån av litteratur. I kulturhuset får publikum et moderne bibliotek der aktiviteter og opplevelser erstatter mye av den rollen som bøkene tradisjonelt har hatt. Biblioteket vil være husets pulserende senter, og yte service til alle brukere av kulturhuset.

Carbon fritidsklubb
Sosial arena for ungdom med scene for mindre konserter/forstillinger. Først og fremst et ”sted å være”(funksjoner som er knyttet til den sosiale delen av Ungdommens Hus i dag). Små aktivitetsrom for skiftende kreativ aktivitet knyttet til kafeen(eks. datakrok, rollespill, billiard, kunst og håndverk etc.) To bandøvingsrom legges i tilknytning til Carbon. Studiorommet og bandøvingsrommene etableres med høyeste lydklasse og ligger samlet.

Vektersalen
En vakker sal med god akustikk tenkt brukt til klassisk musikk, opera og akustiske konserter. Kan også brukes som seremonirom. Ingen fast scene, men muligheter til oppbygging av en mindre scene. Publikumskapasitet på 200 personer.

Digisaler
Tre saler som primært skal brukes til kino, men vil også på dagtid kunne benyttes til større møter, kurs, undervisning osv. Salene har en kapasitet på 131, 131 og 110.  

Stjørdal Kirke
Det etableres lokaler til et kirkesenter for ulike deler av kirkearbeidet, som gudstjenester, diakoni, undervisning, barne- og ungdomstilbud, konserter, kurs og seminarer. Kirken får egen inngang som kan benyttes ved gudstjenester og seremonier. Kirkerommet dimensjoneres for ca 200 personer. I tillegg kommer støttearealer til sakristi, lagerrom og dåpsrom, samt kontorarealer for kirkens administrasjon

 
Bilde 2: 2. etasje

Storsal

En fleksibel og moderne multifunksjonssal som tilpasses de ulike arrangement. Salen skal ha regulerbar akustikk som tilpasses behov. En del av gulvet i storsalen skal ha mulighet til å senkes og benyttes som orkestergrav. Storsalen og scene har nettoareal på 675 kvadratmeter, og har kapasitet til 530 personer i amfi, eller 1000 ståplasser på flatt gulv. I tillegg er det kapasitet til 200 personer på balkong. an brukes både til konferanser, konserter, forestillinger og noen øvinger.

Øvingsrom
Ti ulike øvingsrom av ulik størrelse og ulike lydklasser gjøres tilgjengelig for bla kulturskolen, og selvsagt for det lokale frivillige kulturlivet. 
Det er 4 bandøvingsrom som liggersamlet med studiorom. 

Newtonrom
Et vitenskapelig tilbud for barn og ungdom. Utvikles i samarbeid med det teknologiske næringslivet på Stjørdal, som sees i samaenheng med biblioteket.


Bilde 3: 3. etasje

Dansesaler
Kulturhuset vil inneholde tre treningsaler for dans og ballett. To av disse salene utformes på en slik måte at de sammen kan brukes som selskapslokale og til større arrangement. I tilknytning til disse blir det også et anretningskjøkken som lag og foreninger kan benytte ved sammenkomster, og som øvrige leietakere kan benytte ved selskap.

Kunstverksted
Rom til ulike håndverksaktiviteter og forming for kulturskolen med flere.

 

Oppdatert: 19.03.2015 10:34
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook