Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Næring - Ansatte på Enhet Næring
Hopp til hovedinnhold

Ansatte på Enhet Næring

 Jorulf Husbyn
Tlf 901 88 184
Næringssjef

  

Tlf 917 24 672 
- Fagansvarlig for utvikling av kommunale nærings- og boligtomter
- Kjøp og salg av næringsareal
- Koordinere kommunens grunnervervsaker
- Følge opp ulike avtaler


IMG_6571 (2).png


Tlf 915 18 723
- Næringsfond
- Reiseliv/besøksnæring
- Entreprenørskap i skolen
- Prosjekter/generell næringsutvikling

Atle Horn

Tlf 932 61 910
- Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlene)
- Grøfting/drenering av jordbruksareal
- Nydyrking/bakkeplanering
- Elveforbygging
- Landbruksforurensing gjødsel- silopressaft 
- BU-saker driftsutbygging 
 
 

 
 
Tlf 971 92 736
- Regionalt miljøprogram
- Organisert beitebruk
- Motorferdsel i utmark
- Landbruksplan
- BU-saker tilleggsnæringer 
- Inn på Tunet
Jannicke Larsen
Tlf 40 40 56 59
- Produksjonstilskudd i landbruket
- Avlingssvikt 
- Velferdsordninger i landbruket
- Veterinærvaktordningen
- Gårdskart og landbruksregister
- Oppfølging av driveplikt og jordleie
- Floghavre
- Autorisasjon plantevern
 
 ​

Tlf 900 52 747
- All skog-, utmark- og viltforvaltning
- Landbruksveier
- Jegerprøven
- Mottak av "Sett elg" og "Sett hjort"
     
 
 
 

  
 
 


 
 
 ​​​​​​​
​​​
Oppdatert: 07.05.2018 14:56
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook