Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Fiskeriforvaltning

 Stjørdal kommune byr på gode muligheter for fiske, både i elver og innsjøer. Stjørdalselva har tradisjonelt hatt en solid laksestamme, samt gode gyte- og oppvekstområder for laks.

Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. og forskrifter hjemlet i denne loven.

Fiskerinæring
Norge forvalter et havområde som er seks til sju ganger større enn fastlands-Norge. De siste tiårene har den norske fiskerinæringen utviklet seg fra fritt fiske til en regulert næring med kvoter og konsesjoner.
FiskeravgiftSonvatna høst  fiske_web.jpg
Den som har fylt 16 år og som vil fiske på lakseførende strekning i vassdrag er pliktig til å betale fiskeravgift, jfr. lov om laksefisk og innlandsfisk §30. Elv regnes vanligvis som lakseførende fram til en foss som laksen ikke greier å passere, eller til grense fastsatt av fylkesmannen.
 
Mer informasjon om fiskeravgift fra Direktoratet for naturforvaltning.
 
Akvakultur
Norsk akvakulturnæring er en moderne og internasjonalt konkurransedyktig næring som produserer sjømat på en effektiv måte. Produktene fra akvakultur utgjør om lag halvparten av den samlede verdien av norsk fiskeeksport.
Oppdatert: 13.01.2016 10:01
Aktuelle sider
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook