Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Jakt og fangst

 Utmarka i Stjørdal kommune byr på store muligheter for jakt, og det har vært stor pågang fra jaktinteresserte utenfra når det gjelder leie av jaktvald, hytter etc.

Ettersøkshund
Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund.  
Fangst
Innenfor fastsatte jakttider, fangstmidler og fellingsperioder kan det drives fangst på følgende viltarter: bever, bisamrotte, beverrotte, grevling, mår, villmink, røyskatt, gaupe, jerv, rødrev, mårhund, ravn, kråke, skjære, svartbak, gråmåke, fiskemåke, lirype og fjellrype.

Fangstredskap som er utplassert skal være merket med brukers navn og adresse. Dette kravet gjelder ikke rypesnarer. Alle former for fangst krever grunneiers tillatelse.
Nærmere regler om fangst, tillatte fangstredskaper, utplassering av fangstredskaper, obligatorisk merking og varsling, krav om tilsyn, avliving av fanget vilt, melding til kommunen mm.:
Fellingsløyve - Fellingstillatelse - Fellingsrapport
Godkjente vald for jakt etter hjortevilt og bever mottar en årlig fellingstillatelse fra kommunen. Denne tillatelsen gjelder for et bestemt antall dyr av definerte kjønns- og aldersgrupper som kan felles. Kommunen utsteder og sender fellingstillatelse til valdansvarlig representant. Fellingstillatelse skal være sendt ut innen 15. juni.
Etter at jakta er ferdig er den årlige rapporteringen av fellingsresultatet viktig for å kunne gjennomføre en god viltforvaltning. Det er viktig at de felte individers alder og kjønn blir riktig registrert for å kunne forutsi bestandens videre utvikling i området.
Den som skal drive jakte eller fangst i Norge må ha gyldig jegeravgiftsskort. Avgiften gjelder for hele landet og for jaktåret regnet fra og med 1. april til og med 31. mars. Jegeravgiftskortet kan også brukes til å dokumentere at man er registrert jeger ved søknad om erverv av våpen hos politiet og i butikken ved kjøp av ammunisjon.
Jegerprøve
Jakt og fangst fordrer kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskap om lover og regler. Alle nye jegere må derfor ta Jegerprøven.
 
Jegerregisteret
Jegerregisteret er et sentralt register over alle som er kvalifisert til å drive jakt i Norge. Registeret ligger hos Brønnøysundregistrene.

​​​​​​​​​​​​​​

Grevlingjakt

Jakt på grevling er tillatt i hele landet fra 21. august til 31. januar.

Den kan enten avlives eller fanges levende i felle og flyttes. Dersom grevlingen blir et problem i tettbebygd strøk, skal politiet kontaktes.

Les mer her

 

 

 

Oppdatert: 15.10.2018 15:03
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook