Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Viltforvaltning

 Utmarka i Stjørdal kommune byr på store muligheter for jakt, og det har vært stor pågang fra jaktinteresserte utenfra når det gjelder leie av jaktvald, hytter etc.

Snarveier: Utmark.no
I 2006 ble det gjort noen endringer i organisering av driftsplanområder slik at det nå er 7 tildelingsområder i Stjørdal.
 To kalver beiter_web.jpg
Elgstammen i Stjørdal er fortsatt høg, og man er noe usikker på i hvilken grad man har lyktes med å redusere i bestanden de siste årene. I 2006 ble det felt 494 elger som er noe lavere enn året før. Den høge kvoten, og den høge fellingen er gjort i et forsøk på nettopp å redusere elgstammen. Rådyr­stammen svinger mer og hyppigere enn elg.
 
Rådyrbestanden har vært i vekst, og de siste årene har man hatt en forholdsvis høg felling. I 2006 ble det felt 123 rådyr, som er noe lavere enn 2005 som var et bra år med 145 felte rådyr. Hjortestammen er økende og det ble ny fellingsrekord på hjort i 2006 med 39 felte dyr, 4 mer enn året før.
 
Registrering av sett elg
Hvert år registrerer alle elgjaktlagene i Stjørdal sine observasjoner av elg hver dag under elgjakta. Observasjonene kan på enkelt vis leveres elektronisk via settogskutt.no, eller føres på et sett-elg skjema som leveres kommunen når jakta er avsluttet. Når observasjonene til alle jaktfeltene slås sammen for hele kommunen gir dette et godt bilde på bestandsutviklingen fra år til år i Stjørdal. Kommunen legger alle registreringen inn i hjorteviltregisteret som finnes på www.hjortevilt.no Her kan du finne sett-elg observasjonene ned til jaktfeltnivå.
 
Vi får også utarbeidet en brosjyre som viser figurer og tabeller for de summerte observasjonen i kommunen. Brosjyren med resultater fra elgjakta i 2013 finner du her: Elgdata Stjørdal.pdf
 
Relaterte linker til annen offentlig informasjon

 

​​
Oppdatert: 13.01.2016 09:36
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook