Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Torgsalg

 I Stjørdal kan du leie plass på torget eller i gågata. Ta kontakt med servicetorget i Rådhuset om du vil leie plass. Adressen er Kjøpmannsgt. 9 tlf 74833500.

Gågata - utleie og plassering av boder ved arrangement 
Hjemler i brann- og eksplosjonsvernlover og plan- og bygningsloven fører til at det ved all bruk av gågata må tas hensyn til at brann- og redningsmannskaper og utstyret deres må komme fram. 
 
Lovhjemler i brann og eksplosjonsvernloven og plan og bygningsloven:
Etter en befaring  29.06.09  ble det konstatert en bredde i Kjøpmannsgata i underkant av  9 m. Brann og redningstjenesten trenger minimum 5m av denne bredden, slik at oppstillingsplass for boder, biler og telt vil bli på 3,5-4m. Oppstillingsplass må settes opp på en side av gågata, fortrinnsvis nordsiden. Brannkum i gågata skal ikke tildekkes.
 
Brann og eksplosjonsvernloven  Kap. 2. §§ 6-7
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-5
 
Kommunen skal sørge for at brannvesenet i brannsituasjoner har adkomst til bygninger, samt oppstillingsmuligheter m.m. for materialet. Brannvesenets redningsmateriell, skal ha kjøreadkomst slik at materiellet kan kjøres frem til de aktuelle redningsstedene.  Brannvesenets skal ha tilgjengelighet frem til byggverket.
 
Plan og bygningsloven. I teknisk forskrift til plan og bygningsloven § 7-28
 
Det er hjemlet krav om tilrettelegning for rednings- og slokkemannskap. Tilgjengelighet for brannvesenets biler frem til bygning.
 
Thor Amundsen
Varabrannsjef/leder forebyggende
 
Oppdatert: 10.09.2013 10:11
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook