Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Næring - Landbruk - Plantedyrking
Hopp til hovedinnhold

Plantedyrking

 

Gjødslingsplan

Alle foretak med jordbruksareal, som har rett til produksjonstilskudd, skal ha gjødslingsplan. For foretak med mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha årlig plan, mens foretak med enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken og ekstensiv produksjon, kan kommunen godkjenne 5-årig plan etter søknad.

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Jordprøver

I følge forskrift om gjødslingsplanlegging skal representative jordprøver i hovedsak tas hvert 4.-8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som deltar i og har bestått ringtest for jordanalyser. For jordleie skal det foreligge jordprøver senest 2. året i leieavtalen. Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag tar imot og tørker jordprøver både for medlemmer og ikke-medlemmer, og sender de inn til laboratorium. Det må kun betales for analysekostnadene. For medlemmer kan landbruksrådgivinga ta jordprøver dersom de har ledig kapasitet. Alle kan låne utstyr for å ta jordprøver selv. Landbruksrådgivinga har jordprøveesker til formålet. Antall stikk på hvert jorde avhenger av hvor stort arealet er.

Avlingssvikt

Jord- og hagebruksforetak med svikt i plante- eller honningproduksjon kan få økonomisk støtte gjennom katastrofeordningen i planteproduksjon der årsaken til svikten er klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. 

 
Erstatningsordningene er:

 

  
Husdyrgjødsel
Det er tillatt med spredning mellom 15.2. blink_nett.JPGog 1.11. forutsatt at det ikke er frossen og/eller snødekt mark. Spredning uten nedmolding er tillatt før 1.9.
 
 
Nydyrking
Søknad om nydyrking skal fremmes til kommunen på skjema Søknad om godkjenning av plan for nydyrking.
 

Dette må vedlegges søknaden:

Kart i farge (målestokk 1:5000) som viser det planlagte nydyrkingsarealet, adkomsten til nydyrkingsarealet, eiendommen og området omkring. Plan for grøfting av nydyrkingsarealet (med en beskrivelse av hvor stein/stubber skal deponeres/dumpes).


Oppdatert: 02.03.2016 09:30
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook