Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Plantevern

 

Autorisasjon for bruk av plantevernmidler
Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Det er Mattilsynet som forvalter ordninga og Fylkesmannen i hvert fylke som har ansvar for at det blir avholdt ​autorisasjonskurs. I Nord-Trøndelag er det Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag som gjennomfører autorisasjonskurs for yrkesdyrkere. I tillegg er det mulighet til å ta nettbasert kurs for fornying av plantevernmiddelautorisasjon på Mattilsynets hjemmesider​​. Når man har tatt kurs og bestått eksamen, er det landbruksforvaltningen i kommunen som avgjør om du er berettiget autorisasjon og sender forespørsel til mattilsynet om utstedelse av bevis. Deretter kan det ta 1-2 uker før beviset kommer. 

Dersom beviset ikke er kommet når det har gått en måned etter bestått eksamen, så bør du ta kontakt med kommunen. Det samme gjelder dersom du har behov for et midlertidig autorisasjonsbevis mens du venter på beviset fra mattilsynet. 


Funksjonstesting av åkersprøyter
Alle åkersprøyter som er i bruk skal testes hvert 5. år, for å sikre at helse- og miljørisikoen ved sprøyting holdes på et lavest mulig nivå. Mattilsynet forvalter ordninga, og det er Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag som gjennomfører testinga i vårt område.


Veileder om plantevernmidler
Mattilsynet har utarbeidet en veileder til forskrift om plantevernmidler. Veilederen gir blant annet en oversikt over forståelsen av viktige bestemmelser for deg som bruker plantevernmidler. 

Oversikt Skatval Vinge sommer_web.jpg
 
​​​
Oppdatert: 04.07.2016 12:30
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook