Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Skogbruk

 Stjørdal er en av Nord-Trøndelags største skogbrukskommuner. Det er ca. 400.000 da produktiv skog i Stjørdal kommune og det ble i 2006 avvirket ca. 42.000 kubikkmeter tømmer.

Virkemidler i skogbruket:
 
Skogbruksmyndigheten (kommunen) har ansvaret for kontroll av gjennomførte tiltak og anvisning av skogmidlene i henhold til gjeldende forskrifter.
 
Tilskudd til førstegangstynning 
Gjennom det interkommunale samarbeidsforumet Skogforum Nidaros, er Stjørdal kommune med på et prosjekt for å øke tynningsaktiviteten i skogen. Det er i dag svært liten tynningsaktivitet, noe som medfører at store skogressurser råtner på rot. Ved å tynne skogen nyttiggjør man virke som ellers ville gått tapt, samtidig som gjenstående skog får bedre kvalitet.
 
I forbindelse med prosjektet er det utarbeidet felles retningslinjer for tilskudd til førstegangstynning. Ved spørsmål om tynningsprosjektet eller tilskudd til førstegangstynning ta kontakt med skog- og utmarksrådgiver.
 
Skogfondsmidlene
Skogfondsordningen har blitt svært gunstig for skogeierne fra 1.1.2007. Nå er det 85 % skattefordel på alle tiltak som kan finansieres med skogfond.  
  
Hva er skogfond?
Alle skogeiendommer har en egen skogfondkonto. Når du som skogeier selger tømmer, skal 4-40 % (etter eget valg) av tømmerverdien avsettes til skogfond. Formålet er å sikre et bærekraftig skogbruk på eiendommen, blant annet å ved å etablere ny skog etter hogst. Skogfondet tilhører skogeiendommen, og skal brukes der av den som er skogeier.

Hvordan oppnå skattefordel?
  • Den del av tømmerinntekten som blir satt av til skogfond, beregnes ikke som skattepliktig inntekt
  • Beskatning skjer når pengene tas ut fra fondet, og brukes
  • Det er her skattefordelen oppstår, ved at bare en del av uttaket blir beskattet
  • Når du gjør uttak fra skogfondet til tiltak med skattefordel, blir 85 % av uttaket skattefritt
Kommunen har ansvaret for kontroll av gjennomførte tiltak og anvisning av skogfondmidlene i henhold til gjeldende forskrift.

Mer informasjon om skogfondmidlene på Fylkesmannens hjemmeside.
 
Skogsvegbruer
I juli 2017 ble det foretatt en tilstandsvurdering av bruer på skogsveger i Stjørdal kommune. Rapport fra tilstandsvurderingen finner du her
 
 
Nyttige lenker, skog og utmark:

 

​​​​
Oppdatert: 26.04.2018 14:38
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook