Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Næring - Næringsutvikling - Regionalt næringsfond for kommunene Stjørdal, Meråker og Frosta
Hopp til hovedinnhold

Regionalt næringsfond for kommunene Stjørdal, Meråker og Frosta

 

Stjørdal, Meråker og Frosta kommuners regionale fond skal benyttes for å fremme regional næringsutvikling.

Stjørdal, Meråker og Frosta kommuners regionale fond skal benyttes for å fremme regional næringsutvikling, og har følgende satsingsområder i 2019:
 • Tilrettelegging for næringsutvikling.
 • Innovasjon og entreprenørskap.
 • Rekruttering til trøndersk arbeids- og næringsliv.
 • Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet.

Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområder og perspektiv som er nedfelt i Regionalt Utviklingsprogram, samt lokale strategiske planer. Fondet er tildelt av Fylkesutvalget til regionen Frosta, Meråker og Stjørdal, og støttes i tillegg av Gjensidige Stjørdal Brannkasse.

90% av prosjektene skal ha et direkte eller indirekte næringsperspektiv.

Det blir lagt vekt på søknader som er rettet mot næringsutvikling og som har potensiale for etablering av arbeidsplasser.

Næringsfondet skal være et virkemiddel for stimulering til nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter.

Det skal søkes elektronisk via www.regionforvaltning.no. Søknaden skal inneholde en generell prosjektbeskrivelse med forretningsidé, produkt, marked, opplæringsbehov, kunder, konkurrenter, sterke og svake sider, framdriftsplan m.m. Det skal gis en oversikt over prosjektets totale kapitalbehov (investeringer og øvrige kostnader) og en finansieringsplan og budsjett for prosjektet.

Prinsipper for fondet:

 • Prosjekter støttes med maksimum 50% av totalkostnaden for prosjektet. For prosjekter rettet mot kvinner og ungdom kan støttesatsen være inntil 75 %.
 • Det kan maksimalt søkes om kr 100 000,-.
 • Søknader under kr. 20 000,- kan behandles administrativt uavhengig av søknadsfristene.
 • Det kan føres timer på egeninnsats med timesats på kr 300,- pr time.
 • Maksimum 25% av støtten kan være til investeringer av utstyr (35% for Meråker).
 • 50% av støtten tildeles prosjekteier etter innvilgning av tilsagn, mens de resterende 50% utbetales når prosjektet er sluttført og anmodning om sluttutbetaling er sendt inn via www.regionalforvaltning.no. Man må fullføre tiltaket senest to år etter at søknaden er innvilget.
 • Det gis ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom tiltaket allerede er påbegynt.

Forvaltning av fondet:

Styret har åtte representanter; en næringslivsrepresentant fra hver kommune, en representant for Gjensidige Stjørdal Brannkasse, en representant politisk valgt fra hver av de tre kommunene og en representant fra hver av de to videregående skolene. De to videregående skolene deltar annethvert år.

Styremedlemmene har en funksjonstid på to år.

Styremedlemmer er politisk valgte med unntak av representanter for videregående skoler og Gjensidige Stjørdal Brannkasse.

 
Navn ​Organisasjon/bedrift ​Representant for
Torfinn Krogstad​, styreleder Meråker kommune ​Meråker kommune
​Ole Hermod Sandvik ​Stjørdal kommune ​Stjørdal kommune
​Frode Olsen ​Frosta kommune ​Frosta kommune
​Bjørn Ove Slind ​Gjensidige Stjørdal ​Bidragsyter fondet
Kirsten Fossli​ ​Fossli AS ​Næringsliv Frosta
​Marte Cecilie Klæth ​Danske Bank Norge ​Næringsliv Stjørdal
Øyvind Slungård​ ​Meråker Utvikling AS ​Næringsliv Meråker
Arne Strand/Bjørg Kvannli Ole Vig vgs/Meråker vgs ​Vgs i regionen
(annethvert år)
 
Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:
 
Sekretariat:
Jon Uthus                                 tlf 930 61 800
 
Kommuner: 
Stjørdal v/Torbjørn Berg Strømstad                        tlf 915 18 723
Frosta v/Vigdis Halvorsen, Proneo AS                    tlf 992 25 821

 
Neste søknadsfrist: 1. september 2019.

​​​​
Oppdatert: 19.06.2019 09:37
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook