Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Næring - Nyheter - Ny ordning for søknad om naturskadeerstatning
Hopp til hovedinnhold

Ny ordning for søknad om naturskadeerstatning

 Fra 1.1. 2017 gjelder ny lov om naturskadeerstatning. For den skadeutsatte betyr det at man på egenhånd kan søke erstatning raskt etter skade, uten å måtte gå via lensmannen, og det kan søkes digitalt via et nytt system.


Den nye loven innebærer at Landbruksdirektoratet får hele ansvaret for
saksbehandling og erstatningsutmåling.Lensmannsskjønnet forsvinner.

Den nye ordningen medfører:
• Digital søknad i nytt elektronisk system
• Søker dokumenterer selv skaden med bilder, kart og kostnader til gjenoppretting
• Enklere og raskere saksbehandlingHva kan du gjøre før skaden inntreffer?
• Sjekk at grøfter og stikkrenner er åpne og har god kapasitet.
• Sørg for godt vedlikehold og jevnlig tilsyn med eiendommen.
• Pass på at du har forsikringer for eiendom og eiendeler, der dette finnes.
• Ta bilder som viser hvilken stand eiendommen din er i før skaden oppstår!

Hva må du gjøre når skaden er skjedd?
• Dokumentere skadene så raskt som mulig. Ta bilder!
• ​Dokumentere kostnaden ved å sette eiendommen i samme stand som før skaden oppstod - les mer om dette på www.naturskadeordningen.no
• Gå inn på www.naturskadeordningen.no​ og fyll ut det digitale søknadsskjemaet. Fristen for å søke er tre måneder.

Hva skjer når søknaden er sendt?
• Saken behandles av Landbruksdirektoratet, som regel innen tre måneder.
• I kompliserte saker kan Landbruksdirektoratet hente inn tilleggsvurderinger ved å bestille takst over skadene fra takstmann.
• Vedtak fattes og sendes til skadelidte.
• Vedtatt erstatning kan utbetales når vi får dokumentasjon på at skaden er gjenopprettet.
• Forvaltningslovens bestemmelser om opp-
lysningsrett og klagerett gjelder.

Hva kan bli dekket?
• Skader som er direkte forårsaket av naturulykker som flom, storm, stormflo og skred.
• Skader på eiendom og eiendeler som ikke kan dekkes via alminnelig forsikring.
• Gjenopprettelse av skader – ikke forbedring av standard eller sikring mot nye skader.

Hvem kan søke?
• Alle private eiere kan søke naturskadeerstatning.
• Også tomtefestere og andre rettighetshavere til privat eiendom kan ha rett på erstatning.

Når kan du søke om naturskadeerstatning?
Når naturen slår seg vrang, kan vi havne i situasjoner der vi ikke greier å berge det vi eier. I noen tilfeller finnes det ikke forsikringer som dekker skaden vi blir utsatt for. Slike tilfeller er Statens naturskadeerstatning opprettet for. I de fleste tilfeller er det snakk om skader på en vei, en bro, en molo eller ulike typer areal.
Oppdatert: 04.01.2017 12:38
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook