Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Persontransport

 Løyve for persontransport deles i to hoveddeler; Persontransport i rute med motorvogn eller fartøy og løyve for persontransport utenfor rute med motorvogn.

Persontransport i rute
Her må søkeren oppfylle de generelle krav til løyvehavere. I tillegg er det en del andre krav som må følge søknaden. Disse kravene kan du lese mer om på http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/tema/yrkestransport.html?id=1388
 
Behovsprøvde løyve for persontransport utenfor rute
Her finnes det flere typer avhengig av kjøringens art og størrelsen på materiellet.
 
Turvognløyve
Gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn utenfor rute. Motorvognen må være registrert for over åtte personer i tillegg til førersetet.
 
Selskapsvognløyve
Innehaver av selskapsvognløyve har rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. Som selskapsvogn kan det bare benyttes eksklusivt materiell godkjent av fylkeskommunen.
 
Løyve for transport av funksjonshemmede
Dette er en løyvekategori som gir innehaveren rett og plikt til å drive transport med motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede i samsvar med de tekniske bestemmelser som gjelder for motorvogner benyttet til slik løyvepliktig transport.

Drosjeløyver og reservedrosjeløyver
Innehaver av denne løyvekategorien har rett og plikt til å drive transport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. I spesielle tilfeller kan det gis tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet.
 
Oppdatert: 13.01.2011 12:42
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook