Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Friområde

 Friområde er i Norge et geografisk avgrenset areal som er regulert av kommunen (eller en ideell organisasjon) til friluftsliv i henhold til Plan- og bygningsloven.

Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmenheten tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder. Det gjelder spesielt områder som egner seg for badeliv, sportsfiske, lek og turgåing til fots og på ski.
 
Arealene kan ligge på privat grunn, eller de kan være i offentlig eie, eller av (halv)offentlige organisasjoner.
I mange tilfeller er friområder utstyrt med offentlige toaletter og tilrettelagt adkomst, f.eks. brygger for småbåter.
Oppdatert: 07.04.2011 16:58
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook