Europeiske arkitektstudenter skal utfordre byutviklingen i Stjørdal

Europeiske arkitektstudenter skal utfordre byutviklingen i Stjørdal

Studenter fra hele Europa skal i et nytt og spennende prosjekt jobbe med forslag til videre byutvikling for Stjørdal. De skal utfordrer eksisterende forståelse og synliggjør uventede muligheter i byen. 08. februar var aktørene samlet for første gang.

16 studenter

16 arkitektstudenter setter opp feltkontor på Stjørdal for å jobbe fram alternative perspektiver for byutviklingen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for arkitektur og design på NTNU, Stjørdal kommune og lokale næringsaktører.

Sammen med et Skotsk-Norsk lærerteam vil studentene, som kommer fra en rekke masterprogrammer over hele Europa, forsøke å forstå både næringsgrunnlaget, historien, og de utfordringene og mulighetene som gjør Stjørdal unik, og omforme dette til verktøy for byutvikling.

Lokale næringsaktører deltar

En dame og to menn på en scene. - Klikk for stort bildeSiri Merethe Rønning, Jørgen Skatland og Tor Jakob Reitan presenterer prosjektet foran en sal fylt med studenter, næringsliv og kommunalt ansatte. Petter Mollerup

Dette er et samarbeidsprosjekt hvor kommunen, med sitt eget selskap Stjørdal Kulturutvikling AS, går sammen med et knippe betydelige næringsaktører som har stilt seg til disposisjon for feltarbeidet. Disse er:

  • REMA ETABLERING MIDT-NORGE AS
  • FORR-BO EIENDOM AS
  • COOP MIDT-NORGE SA
  • STJØRDAL STASJONSUTVIKLING AS
  • VENNATRØ EIENDOM AS

Studentene kommer til å jobbe tett med en engasjert ressursgruppe i hele vår. Målet er å utvikle en samling forslag som til sammen både utfordrer eksisterende forståelse og synliggjør uventede muligheter i byen.

Sluttresultatet kommer både i form av en utstilling og et trykt magasin ved semesterslutt i juni. Men vi håper å produsere utkast og visualiseringer underveis som kan bidra til diskusjon og ettertanke, og forhåpentligvis også skape litt positiv temperatur rundt byutviklingen som tema i Stjørdal.

Kommunen kan ikke drive byutvikling alene 

Kommunedirektøren som står å prater med tre studenter. To sitter, en står. De er i Vektersalen på Kimen - Klikk for stort bildeKommunedirektør Tor Jakob Reitan sammen med arkitektstudenter i Vektersalen. Petter Mollerup

Fordi, som Nils Arne Eggen sa: Ingen blir go` alein, svarer kommunedirektør Tor Jakob Reitan på spørsmål om hvorfor Stjørdal kommune har valgt å gå inn i dette prosjektet før han fortsetter: - Som kommune makter ikke vi alene å utvikle Stjørdal. Vi er avhengige av private investorer som er villige til å satse penger på å bygge og utvikle, og nå gjør vi dette i samspill. Vi skal også trekke inn andre miljøer, og ønsker å gå sammen med betydelige aktører i vår kommune for at vi sammen skal se i glasskula. Sammen skal vi skissere hvordan vi vil ha byutviklingen, sier Reitan som tror at dette også er en mulighet for å skape engasjement om byutvikling hos innbyggerne i Stjørdal.