Har du mottatt SMS med invitasjon til innbyggerundersøkelse?

Har du mottatt SMS med invitasjon til innbyggerundersøkelse?

Vi er opptatt av at innbyggerne i Stjørdal får være med å påvirke utviklingen i kommunen. Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i september hvor et representativt utvalg vil få invitasjon til å delta på en undersøkelse.

SMS-invitasjoner vil inneholde en link til en web-spørreskjema. Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover.

Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, har ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Respons Analyse vil trekke ut 2 vinner av gavekort på kr 500,- blant deltakerne i kommunen. Respons Analyse vil sikre alle deltakeres anonymitet.  

Her er Fylkeskommunens informasjon om undersøkelsen inkludert kontaktperson (ekstern lenke).

Eksempel på hvordan sms for innbyggerundersøkelsen ser ut.