Stjørdal har fått tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til integreringsarbeid blant frivillige lag og organisasjoner.

Stjørdal har fått tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til integreringsarbeid blant frivillige lag og organisasjoner.

Stjørdal har som én av 40 kommuner fått tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) øremerket til integreringsarbeid blant frivillige lag og organisasjoner.

Det ble til sammen søkt på i overkant av 700 000 kroner, mens potten var på 300 000. Her er oversikten over hvem som fikk tildelt midler:

Tilskud til integreringsarbeid frivillige lag og organisasjoner 2022

Tilskud til integreringsarbeid frivillige lag og organisasjoner 2022
Hvem Søkt Tildelt
Nybrot 20,000 16,500
Lånke bygdekvinnelag 9,500 9,500
Stjørdal jeger og fiskeforening 12,000 7,000
NLM Gjenbrukk 14,000 9,500
BUA 50,000 20,000
Redd barna - familiedag 5,000 5,000
Skatval bygdekvinnelag 15,000 15,000
Eikkra 73,250 0
Eikra 59,000 0
Eikra 73,250 0
Mental helse -tur 30,000 20,000
Stjørdal røde kors - kvinnehelse 30,000 15,000
Stjørdal røde kors - kulturcaffe 40,000 40,000
Stjørdal fridrettsklubb 40,000 10,900
Dameavdeling 35,000 15,000
Musikkråd - Korps 40,000 10,000
Stjørdal jeger og Fiskeforening 33,800 33,800
Redd barna 15,800 15,800
Musikkrådet - Kor 25,000 5,000
Stjørdalsblink Håndball 25,000 20,000
Hell sjakk klubb 55,570 12,000