Temakveld: Rustet for fremtiden

Temakveld: Rustet for fremtiden

Om robusthet, motstandskraft, foreldreferdigheter og barns psykiske helse

Stjørdal kommune inviterer til åpen temakveld i bibliotekamfiet på Kimen kulturhus, onsdag 27.september klokken 18.00-20.00. Fagpersoner fra psykologtjenesten, familieteamet og skolehelsetjenesten vil holde innlegg om disse temaene og i pausen vil det bli mulig å møte representanter fra ulike tjenester i kommunen på stand i vrimleområdet.

Å være robust og rustet for fremtiden er noe vi alle ønsker for våre barn og noe samtlige foreldre jobber etter å oppnå. Hva betyr det egentlig å være robust? Og hvilke foreldreferdigheter legger til rette for dette? Hvordan henger dette sammen med barns psykiske helse og finnes det enkle grep som alle kan gjøre for å styrke den psykiske helsa?