Valgprotokoll for kommunestyre- og fylkestingsvalget

Valgprotokoll for kommunestyre- og fylkestingsvalget

Her kan du se resultatet fra kommunestyre- og fylkestingsvalget i Stjørdal. 

I valgprotokollen kan du lese om antall stemmer, valgresultatet og mer. (PDF, 330 kB)