Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Hopp til hovedinnhold

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

 Her finner du informasjon om byens eldreomsorg, kommunale tjenester i NAV og omsorg for personer med funksjonsnedsettelse. Det handler blant annet om omsorgsboliger, hjemmesykepleie, matombringing og trygghetsalarm.


Behov for omsorgstjenester er ulikt. Den enkelte må vurderes individuelt, og tjenestetilbudet tilpasses den enkelte. Behovet for hjelp og bistand vil for noen være relativt enkelt og lite, for andre er det snakk om omfattende og sammensatte tjenestebehov.

I Stjørdal kommune ønsker man å gi tilbud på lavest mulig nivå og øke etter behov. Denne tenkingen øker muligheten for at den enkelte kan leve hjemme og klare seg selv lengre. Alt forebyggende og helsefremmende arbeid  foregår så nær tilknyttet hjemmemiljøet som mulig.

 

Forvaltningskontoret tar i mot søknader, informerer, avklarerer ressurser /bistandsbehov og tar beslutninger om hvilke tjenester som skal innvilges. Dette etter lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven.
Forvaltningskontoret har ansvar for å sikre koordinering av tjenester til mennesker med langvarige behov.
 
Oppdatert: 17.11.2015 10:34
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook