Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Støttekontakt

 Søknad om støttekontakt vurderes i forhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Støttekontakt tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak.

Stjørdal kommune søker etter personer som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker. Vi har behov for støttekontakter i alle aldre. Har du tid til overs og lyst til å hjelpe et annet menneske kan du søke om å bli støttekontakt. Til en del oppdrag er det ønskelig at du har førerkort og disponerer bil.

Arbeidsoppgaver:
En støttekontakt er en lønnet person som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, ivareta sosial kontakt, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv.

Kvalifikasjoner:
Du trenger ingen utdannelse, men må ha interesse og tid for oppgaven, være kreativ, ha evnen til å motivere og være samarbeidsvillig.
Du må være pålitelig og stabil, samt være villig til å forplikte deg over tid.

Hvordan få støttekontakt
Stjørdal kommune tildeler støttekontakttjenester til personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.
Målsettingen med tjenesten er blant annet å bidra til at den enkelte får en meningsfylt fritid, bryte ensomhet / isolasjon, bistå med sosial nettverksbygging, fritidsaktiviteter og kulturelle opplevelser.

Tjenesten er gratis.
Oppdatert: 04.02.2019 19:32
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook