Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Omsorgslønn

 Søknad om omsorgslønn vurderes i forhold til Lov om sosiale tjenester § 4-2 e.
Omsorgslønn tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak. Det er brukerkontoret som behandler søkander om omsorgslønn.

Familiemedlemmer eller andre som yter omsorg kan, dersom omsorgsarbeidet er langvarig og særlig tyngende, søke kommunen om omsorgslønn. Dette er en økonomisk godtgjøring, med satser fastsatt av kommunestyret.

Kommunen vil løpende vurdere tjenestebehovet og kan fatte vedtak om å sette inn andre tiltak for å dekke de omsorgsoppgaver det gis godtgjøring for. Kommunen innvilger derfor omsorgslønn for tidsavgrensede perioder.

Omsorgslønn utbetales månedlig og er skattepliktig inntekt. Omsorgsyteren er imidlertid ikke å betrakte som kommunal arbeidstaker, og omfattes derfor ikke av kommunale lønns- og arbeidsbestemmelser og mottar ikke ferie- eller sykepenger.

Klageadgang:
Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. klagefristen er 3 uker. Nærmere orientering om klagebehandlingen framgår av vedtaket.
Oppdatert: 10.01.2011 19:36
Aktuelle sider
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook