Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Hjemmehjelp

 

Søknad om praktisk bistand vurderes i forhold til lov om sosiale tjenester §§ 4-2 og 4-3. Praktisk bistand tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av  enkeltvedtak.

De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, kan ha krav på praktisk bistand. Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.

Den skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og greie dagliglivets gjøremål. Tjenesten kan omfatte alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, handling av nødvendige dagligvarer, vask av tøy, sengeskift etc.

Det betales egenandel etter vederlagsforskriften for tjenesten praktisk bistand – hjemmehjelp. Det betales i forhold til mengde utmålt tjeneste og tjenestemottakers inntekt.

Klageadgang: Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester, klagefristen er 3 uker, nærmere orientering om klagebehandlingen framgår av vedtaket

Oppdatert: 05.03.2015 10:57
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook