Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Trygghetsalarm

 

 

Det er utarbeidet en seviceerklæring for bruk av Trygghetsalarm for kommunene i Værnesregionen. Den er politisk forankret.

 

Serviceerklæring trygghetsalarm lesevenlig.pdfServiceerklæring trygghetsalarm lesevenlig.pdf

 

Serviceerklæring trygghetsalarm utskriftsversjon.pdfServiceerklæring trygghetsalarm utskriftsversjon.pdf

 

 

S​tjørdal kommune tilbyr trygghetsalarm for de innbyggerne som trenger det.  Du må søke om tjenesten og søknadsskjema finner du øverst på siden. 

Søknadsskjema fylles ut og sendes
Forvaltningskontoret, Breidablikkvn 1, 7500 Stjørdal. 

Trenger du hjelp til utfylling, kontakt Forvaltningskontoret på telefon 74 83 35 00 (formidles via Servicetorget).

Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel med alarmknapp og varslingslinje direkte til hjemmetjenesten.
De som innvilges trygghetsalarm bærer denne på seg og må kunne forstå og benytte seg av alarmen for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner.

De som føler seg utrygge og som har en helsetilstand som kan medføre behov for pleie- og omsorgstjenester kan søke om å få tildelt trygghetsalarm.

Oppdatert: 02.12.2016 13:21
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook