Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Ordfører

 Ivar Vigdenes, Senterpartiet

Adresse:  Ordfører


Rådhuset, Kjøpmannsgata 9,
Postboks 133,  7501 Stjørdal

Telefon: 74 83 35 00
  

Sosial medier:
 


Min CV:

Ivar Vigdenes
7503 Stjørdal

Født: 05.07.84
Sivilstatus: gift, 1 barn

Utdannelse:
2004-2006 Studier i bachelor i politisk økonomi på NTNU.
2004           Fullført 1-årig deltidstudium i organisasjon, ledelse og administrasjon
                   Høgskolen i Hedmark.
2003-2004  Fullført ½-årig utskrevet befalskurs, med påfølgende ½-årig
                   plikttjeneste som UB-korporal ved Værnes garnison.
                   Heimevernets utdanningssenter.
2000-2003  Fullført 3-årig videregående utdanning innen allmenne- økonomiske
                   og administrative fag. Ole Vig Vgs.


Jobb:
2013             Ordfører Stjørdal kommune
2010 - 2013  Rådgiver i Olje- og energidepartementet
2008 - 2010  Politisk Sekretær for ordfører og Komiteleder - Stjørdal kommune.
2009             Valgkampleder. Nord-Trøndelag Senterparti.
2007             Politisk rådgiver. Senterpartiets Stortingsgruppe.
2007             Prosjektsekretær. Senterpartiets Hovedorganisasjon.
2005             Medlem av Studenttingets arbeidsutvalg. Studenttinget NTNU.
2005             Valgkampsekretær og rådgiver for Ola Borten Moe. 
                     Senterpartiet i   Sør-Trøndelag.
Oppdatert: 14.02.2019 09:16
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook