Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Presse - Pressemeldinger - Evaluering av Værnesregionen legevakt
Hopp til hovedinnhold

Evaluering av Værnesregionen legevakt

 

Værnesregionen legevakt ble opprettet som en prøveordning på 2 år. I høst skal ordningen opp til evaluering i de deltakende kommunene. Her finner du resultater av evalueringen

Værnesregionen legevakt er legevakt for Selbu, Meråker, Tydal og Stjørdal kommuner. Ordningen er en prøveordning som ble startet opp i 2009. Legevaktsamarbeidet skal nå opp til ny behandling i kommunestyrene høsten 2011 der det skal avgjøres om ordningen skal bli permanent.
 
Legevaktordningen er blitt evaluert i løpet av sommerent. Evalueringen består av blant annet en spørreundersøkelse til brukere av legevakta, intervju med helsepersonell og helsepolitikere, gjennomgang av virksomhetsdata for legevakta og ambulansebruk, samt en gjennomgang av økonomien i ordningen.
 Undersøkelsen ble sendt ut til 400 pasienter i de fire kommunene.
 
Kort oppsummert viser evalueringen følgende:
 
  • Antallet konsultasjoner på legevakta har vært stabilt. Folk fra Tydal Meråker og Selbu har brukt ordningen mindre enn før, Stjørdalingene mer enn før. Antall sykebesøk har gått ned.
  • Bruk av ambulanse før og etter innføring av interkommunal legevakt er stabil.
  • Pasientene er i all hovedsak fornøyd med kvaliteten på tjenestene de har mottatt på legevakta.
  • Legene er godt fornøyd med ordningen og mener befolkningen får et kvalitetsmessig godt tilbud.
  • De fleste helsepersonell som er intervjuet mener ordningen har flere fordeler enn ulemper
  • Mange av de med lang reisevei misliker den lengre avstanden til legevakt.
  • Ordningen har trolig medført noe økte kostnader totalt sett.
 
Alt i alt: det synes som om kvaliteten er god. Den viktigste ulempen er lengre reisevei for pasienter fra Tydal, Selbu og Meråker.
Kontkatperson:
Bodil Dyrstad, kommuneoverlege Stjørdal kommune tlf. 415 09 744.
Oppdatert: 26.09.2011 14:21
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook