Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Presse - Pressemeldinger - Pris til helseprosjekt i Værnesregionen
Hopp til hovedinnhold

Pris til helseprosjekt i Værnesregionen

 

Ett av helseprosjektene innenfor Værnesregionen er tildelt samhandlingsprisen 2010 fra Helsedirektoratet og får 100.000 kroner.

- Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse for det omfattende arbeidet som gjøres med helse- og omsorgsprosjektene innenfor Værnesregionen, sier leder av regionrådet i Værnesregionen, Inga Balstad. Selbu, hvor Inga Balstad er ordfører, er en av fire kommuner som deltar i helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen. I tillegg omfatter prosjektet kommunene Stjørdal, Tydal og Meråker.

Det omfattende helseprosjektet i Værnesregionen, er inndelt i sju ulike delprosjekt. Det er det ene av disse delprosjektene som er hedret med samhandlingsprisen fra Helsedirektoratet. Prisen er tildelt prosjektet som dreier seg om interkommunal kommuneoverlege, helsesøster og jordmortjeneste. Kommunelege i Stjørdal, Bodil Dyrstad, er den som leder delprosjektet som har fått samhandlingsprisen.

Bakgrunnen for dette delprosjektet, og de andre helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen, er samhandlingsreformen og myndighetenes oppfordring til samarbeid og bedre samhandling innenfor disse tjenestene.

- I prosjektet ligger det forutsetninger om flere momenter, ikke minst at det skal være særlig fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Det er også en forutsetning at en mulig samarbeidsløsning skal gi økt tilgjengelighet for brukerne, utvikle samarbeidet mellom fødeavdelingene ved sykehusene og helsestasjonene og øke samhandlingen om jordmorkompetanse, sier Inge Falstad, som er prosjektleder for helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen.

Det aktuelle delprosjektet er fortsatt i en tidlig fase, der det nå jobbes med utarbeidelse av en prosjektrapport. 

Kriterier for samhandlingsprisen:
 • Tiltaket må være forankret i kommunens planer og budsjett.
 • Tiltaket må inneha et samhandlingselement, det vil si samhandling mellom nivåer i kommunale tjenester eller interkommunalt samarbeid
 • Tiltaket må kunne implementeres som en del av kommunens permanente tjenestetilbud
 • Tiltaket bør ha relevans for andre utenfor den aktuelle kommune.
 • Tiltaket må forventes å ha en effekt ved at det bedrer folkehelsen
 • Tiltaket bør primært være rette mot å styrke det forebyggende arbeidet innen
  • Oversikt over helsetilstanden i befolkningen
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • Frisklivssentraler
Fakta om helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen:
Kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker har igangsatt et samhandlingsprosjekt innenfor helse- og omsorgstjenestene i samarbeid med Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital, Rusbehandling Midt-Norge og Sykehuset Levanger.
Målsetningen med prosjektet er:
 • Identifisere områder for samhandling innen helsetjenester inkludert omsorg med tanke på utvikling av "Værnesregionen som helsekommune" for et best mulig pasientforløp, forebyggende helsearbeid, kompetanse og bruk av IKT.
 • Identifisere ulike samhandlingsprosjekt.
 • Identifisere mulige organisatoriske modeller.
 • Prosjektet består av sju ulike delprosjekt:
 • Interkommunalt samarbeid om DMS (Distriktsmedisinsk Senter).
 • Interkommunal kommuneoverlege, helsesøster og jordmortjeneste.
 • Interkommunalt samarbeid om brukerkontor.
 • Interkommunalt samarbeid med helseforetak om IKT-løsninger.
 • Interkommunalt samarbeid med helseforetak om felles enhet innenfor rus/psykiatri.
 • Struktur for organisering og ledelse av helse- og omsorgstjenestene.
 • Interkommunalt samarbeid med helseforetakene om folkehelse og forebyggende helsearbeid.

Ønskes ytterligere opplysninger? Ta kontakt med:
Inga Balstad, leder av regionrådet i Værnesregionen
– mobil: 416 05 318 – e-post: inga.balstad@selbu.kommune.no

Inge Falstad, prosjektleder helse- og omsorgstjenestene i Værnesregionen
– mobil: 905 82 553 – e-post: inge.falstad@meraker.kommune.no
 
Oppdatert: 14.02.2011 10:46
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook