Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Priser - Eiendom - Eiendomsavgifter ved skifte av eierforhold
Hopp til hovedinnhold

Eiendomsavgifter ved skifte av eierforhold

 

Stjørdal kommune fakturerer kommunale avgifter (vann, kloakk, slamtømming og feiing) to ganger i året.
Avgifter for 1. halvår forfaller til betaling 15.april, og avgifter for 2. halvår forfallertil betaling 15.oktober. Tilsvarende gjelder også for renovasjonsavgift, hvor faktura sendes fra Innherred Renovasjon.

Hvis eiendom selges/overdras innen en betalingstermin, foretar ikke kommunen oppdeling av kommunale avgifter mellom selger og kjøper.
Fordeling av kommunale avgifter må skje gjennom avtale mellom selger og kjøper. Eiendomsmeglerne er oppmerksomme på dette og tar hensyn til dette ved salg/kjøp av eiendom.Ved salg/kjøp av eiendom hvor megler ikke er benyttet, må selger og kjøper selv avtale fordelingen av kommunale avgifter.

Oppdatert: 17.11.2010 13:24
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook