Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Reguleringsplaner
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplaner

 En reguleringsplan er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Gjeldende reguleringsplaner
 
Geografisk oversikt over reguleringsplaner i Stjørdal kommune kan du finne i kartet ved å velge arealplaner istedet for standardkart (verktøy) og så velge Stjørdal som kommune.
 
Vi tilbyr også en enklere innsynsløsning som fungerer både på PC, nettbrett og mobil: geoInnsyn
 
 
Reguleringsplanarbeid som er i gangsatt eller til høring samt nylig vedtatte planer finner du til venstre.
 
Finner du ikke reguleringsplanen du leter etter, ta kontakt med Servicetorget på rådhuset eller tlf. 74 83 35 00.
 
 
Ulike typer reguleringsplaner
En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringsplaner. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige.
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder:
 
Forskrift om behandling av private forslag til detaljreguleringsplan:
 
I tillegg til reguleringsplaner gjelder kommuneplanens arealdel:
 
 
Fremme privat forslag til reguleringsplan
 
 
Kommunen har en veileder med krav til hva som skal følge et privat reguleringsplanforslag:
 
 
 
 
Før reguleringsarbeid kunngjøres skal tiltakshaver sammen med fagkyndig ha oppstartsmøte med kommunen. Vedlagt er rutinebeskrivelse og mal forut for et slikt møte:
 
 
 

Adresseliste høringsparter.pdfAdresseliste høringsparter.pdf

 

Behandling av reguleringsplaner er gebyrbelagt.

Gebyr reguleringsplaner

 

 Her kan du kommentere på våre planer til oppstart og høring. ​

Oppdatert: 08.08.2019 11:11
Aktuelle sider
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook