Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Reguleringsplaner - Varsel om planoppstart
Hopp til hovedinnhold

Varsel om planoppstart

 Planarbeid som er igangsatt finner du til venstre på denne siden.

Jfr. Plan- og bygningslovens § 12-8

Før planarbeid igangsettes skal planspørsmålet forelegges planmyndigheten. Kommunen gir råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet.

Etter gjennomført oppstartsmøte mellom kommune og tiltakshaver vil tiltakshaver etter kommunalt klarsignal kunngjøre en melding om oppstart av planarbeid i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. ​Når planarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeid tas opp.

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensning av planområdet angis.

Oppdatert: 16.02.2018 14:38
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook