Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Saker til høring - Konsekvensutredning dobbeltspor Trondheim - Stjørdal
Hopp til hovedinnhold

Konsekvensutredning dobbeltspor Trondheim - Stjørdal

Bane NOR har utarbeidet konsekvensutredning for dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal.
Merknader må sendes innen 19.01.2019.


Bane NOR har utarbeidet overordnet plan for fremtidig dobbeltspor for banestrekningen Nidelv bro – Stjørdal stasjon. For strekninger innen Malvik og Trondheim kommuner fremmes planen i form av egne kommunedelplaner med konsekvensutredning. Strekningen innenfor Stjørdal kommune er dels fastsatt gjennom områderegulering, ID 2-058, Hell – Værnes og dels gjennom båndlegging etter pbl. § 11-8 d) i kommuneplanens arealdel for strekningen Værnes – Stjørdal stasjon. For strekningen i Stjørdal er derfor trasé og arealbeslag tilstrekkelig fastsatt til at det bare er konsekvensutredningen som er høringstema. For mer detaljert beskrivelse av traséen følger også plan- og profiltegninger  for strekningen innenfor kommunen.

Her er konsekvensutredningsrapportene samt plan- og profiltegninger av dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal:

konsekvensutredning-nidelv-bru-stjordal-stasjon_14-samlet-konsekvensutredning.pdfkonsekvensutredning-nidelv-bru-stjordal-stasjon_14-samlet-konsekvensutredning.pdf

konsekvensutredning-nidelv-bru-stjordal-stasjon_18-narmiljo-og-friluftsliv.pdfkonsekvensutredning-nidelv-bru-stjordal-stasjon_18-narmiljo-og-friluftsliv.pdf

konsekvensutredning-nidelv-bru-stjordal-stasjon_19-landskapsbilde.pdfkonsekvensutredning-nidelv-bru-stjordal-stasjon_19-landskapsbilde.pdf

konsekvensutredning-nidelv-bru-stjordal-stasjon_20-naturmiljo.pdfkonsekvensutredning-nidelv-bru-stjordal-stasjon_20-naturmiljo.pdf

konsekvensutredning-nidelv-bru-stjordal-stasjon_22-naturressurser.pdfkonsekvensutredning-nidelv-bru-stjordal-stasjon_22-naturressurser.pdf

2018-03-01 Gjeldende plan- og profiltegninger_Nidelv bru - Stjørdal stasjon.pdf2018-03-01 Gjeldende plan- og profiltegninger_Nidelv bru - Stjørdal stasjon.pdf


Skriftlige merknader sendes:

Stjørdal kommune,

Postboks 133,

7501 STJØRDAL,

eller til

 postmottak@stjordal.kommune.no

senest 19.01.2019.                                                                                                                                                                                                                                     

Oppdatert: 07.12.2018 15:57

Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook