Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Saker til høring - Boligsosial handlingsplan 2016 - 2019
Hopp til hovedinnhold

Boligsosial handlingsplan 2016 - 2019

 Boligsosial handlingsplan 2016-2019 legges ut til høring. Frist for skriftlige innspill er 8. juni 2016.

​Boligsosial handlingsplan 2016-2019 offentlig ettersyn

I møte 14.04.16, sak 55/16 ble det vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-14 forslag til

Boligsosial handlingsplan 2016 - 2019.pdfBoligsosial handlingsplan 2016 - 2019.pdf

Handlingsplanen skal være retningsgivende i utformingen av boligtilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen. Planen tar for seg de vanskeligstiltes problemer med å etablere seg og bli boende i bolig, innenfor en helhetlig boligpolitikk.

Plandokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på rådhuset, servicetorget og på Stjørdal kommunes hjemmesider www.stjordal.kommune.no fra 28.april 2016 med skriftlig merknadsfrist 8.juni 2016.
Oppdatert: 28.04.2016 15:40
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook