Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Byer i Midt-Norge

 

​Byer i Midt-Norge er et politisk samarbeidsorgan for byene

  • Kristiansund,
  • Røros,
  • Orkanger (Orkdal kommune),
  • Trondheim,
  • Namsos,
  • Verdal,
  • Levanger,
  • Steinkjer og
  • Stjørdal,

Samarbeidsorganet ble opprettet i juni 2004.

Byene er en allianse som har som formål å  fremme midt-norske interesser. Byene og byregionene står overfor felles utfordringer og ønsker å samordne sitt arbeid for å møte disse.  Et tett samarbeid vil bety høyere kompetanse, bedre ressursutnyttelse og et bedre tjenestetilbud til innbyggere. Samarbeidet koordineres med arbeidet som pågår i Trøndelagsrådet og den felles fylkesplanprosessen i Trøndelag.Bildetekst: Stormøte der ordførerene, rådmennene og opposisjonsleder fra hver by møter, avvikles to ganger pr år.

Formålet med et tettere samarbeid mellom byene i Midt-Norge er å danne et grunnlag for å gjøre regionen sterkere og å sette fokus på bedre tjenester til innbyggerne og et mer konkurransedyktig næringsliv. Storbyen og distriktene er gjensidig avhengig av hverandre for å få til en dynamisk utvikling der alle drar gjensidig fordel av hverandres fortrinn.

Mer om Byer i Midt Norge finner du på nettsiden deres:  http://byerimidtnorge.no 

Oppdatert: 10.02.2011 13:34
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook