Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

IKA Trøndelag IKS

 

IKA Trøndelag ble opprettet i 1995.
 
Det er f.t. 42 kommuner og fylkeskommuner som er eiere. Stjørdal kommunes eierandel er ifølge gjeldende selskapsavtale 3,20%.
 
Selskapsavtalens §6 ”Ansvarsfordeling” siteres:
”De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf. § 5. Ifølge selskapsavtalens § 8 skal hver deltaker ha 1 representant i representantskapet. Eierne betaler årlig inn et driftstilskudd. Driftstilskuddet beregnes på grunnlag av folketallet og fordelingsnøkkel fastlagt av representantskapet.
 
Overordnede mål og retningslinjer for driften er omhandlet i selskapsavtalens § 4 første avsnitt siteres: "Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål."
 
Oppdatert: 06.11.2014 12:42
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook