Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Samarbeid og eierinteresser - Eierskap - Innherred renovasjon IKS
Hopp til hovedinnhold

Innherred renovasjon IKS

 

Stjørdal kommune ble medlem i Innherred renovasjon i 1998 og betalte da ett engangsbeløp på kr.2.241.750,- (kr.125,- pr. innbygger).
 
Stjørdal kommune var før stiftelsen av Innherred renovasjon IKS medlem i det tidligere selskap Innherred Renovasjon stiftet i 1985.
 
Eierandelen til den enkelte kommune er begrenset til innskuddet.
Ifølge selskapsavtalens § 6 ”Ansvarsfordeling” hefter deltagerne ”for selskapets forpliktelser i forhold til innbyggertallet dersom ikke annet er særskilt avtalt ved oppstarten av selskapet”. Forholdstallet for ansvar og eierandel pr.31.12.2006 er for Stjørdal kommune 24,2%. 10 kommuner er deltagere i Innherred renovasjon IKS.
 
Retura IRAS og Bruktbo renovasjonservice er heleide datterselskap av Innherred Renovasjon. Etter forurensingsloven er kommunene pålagt et ansvar for innsamling og behandling av forbruksavfall og håndtering av spesialavfall.
 
Selskapsavtalens §4 ”Formål og ansvarsområde” siteres:
Innherred Renovasjon har som formål å ivareta deltagerkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren. Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon eller beslektete områder. Dette må ikke medføre kostnader som fører til økt renovasjonsgebyr. Selskapet kan drive behandling av kloakkslam for de av deltagerkommunene som ønsker slik tjeneste. Selskapet kan etter vedtak i representantskapet opprette aksjeselskap eller delta i slike der dette er formålstjenlig for å ivareta sine interesser innenfor tjenesteområdet.
 
Definisjonen av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor.
 
Oppgave tillagt deltagerne i følge særlov, vil betinge hjemmel i særlov som vilkår for at oppgaven kan overføres til interkommunalt samarbeid. (Lov § 4)”
 
Stjørdal kommune har 3 medlemmer i representantskapet.
Renovasjonsgebyrene vedtas i deltakerkommunen.
 
 
 
Oppdatert: 20.04.2016 13:52
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook