Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

KomRev Trøndelag IKS

 

Selskapet ble etablert i 2004.

Selskapets frie egenkapital er kr.1.224.000,-. 

Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets frie egenkapital. Stjørdal kommunes innskudd er kr.108.000,- som gir en eierandel på 8,82%.
 
Selskapet har 26 kommuner samt 1 fylkeskommune som deltakere. Ifølge selskapsavtalens §9 har Stjørdal kommune to representanter i representantskapet. Selskapets primære formål er å dekke deltakerkommunens behov for revisjonstjenester.
 
Selskapsavtalens § 4 ”Formål og ansvarsområde” siteres:
”KomRev Trøndelag IKS:
  • skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne.
  • kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne.
  • Kan utføre revisjonsoppdrag og rådgiving for andre selskaper, kommuner m.v.”
Samarbeidsavtale pkt.2 siteres :
"Deltakerne forplikter seg til å delta i selskapet og kjøpe revisjonstjenester i minimum tre år, frem til 31.12.07"
 
Stjørdal kommune har ikke foretatt noen vurdering av om revisjonstjenesten skal utlyses på anbud.
Oppdatert: 14.02.2011 10:24
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook