Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

KomSek Trondelag IKS

 

 

Selskapet ble etablert i 2004.

Selskapet har 20 kommuner og en fylkeskommune som deltakere. Deltagernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd og selskapets frie egenkapital. Selskapets frie egenkapital er kr.308.000,-. Stjørdal kommunes innskudd er kr.20.000,-. Selskapets formål og ansvarsområde er omhandlet i selskapsavtalens.§ 4.
 
Selskapsavtalens §4 ”Formål og ansvarsområde” :
”KomSek Trøndelag IKS
  • Skal utføre den lovpålagte sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg.
  • Kan utføre andre sekretariatsoppdrag og rådgivning for deltakerne.
  • Kan utføre sekretariatsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner m.v.”
Ifølge selskapsavtalens §7 har Stjørdal kommune to representanter i representantskapet.
 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20
fastslår at kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har
sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.
KomSek Trøndelag IKS er sekretariat for kontrollutvalgene i 21 kommuner i Nord-Trøndelag, samt kontrollutvalg i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Samarbeidsavtale pkt.2 siteres:
"Deltakerne forplikter seg til å delta i selskapet og kjøpe sekretærtjenester til sine kontrollutvalg i minimum tre år, frem til 31.12.07"
 
Stjørdal kommune har ikke foretatt vurdering om sekretærtjenesten
til kontrollutvalget skal utlyses på anbud.
 
Oppdatert: 14.02.2011 10:26
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook