Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Samarbeid og eierinteresser - Samarbeid - Regionsamarbeid Frostating
Hopp til hovedinnhold

Regionsamarbeid Frostating

 

Regionsamarbeidet Frostating har eksistert siden 1997 og Stjørdal har deltatt fra starten av sammen med Meråker, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Verran kommune tiltrådte samarbeidet i 2002.

Behovet for regionsamarbeidet Frostating har endret seg betydelig siden starten. Ikke minst gjennom etableringen av de tre tettere samarbeidskonstellasjonene innen Frostating; Invest, Innherred samkommune og Værnesregionen. I 2008 fikk derfor Frostating nye vedtekter hvor de viktigste endringene var at antall møter justeres til minimum 1 samling hvert år som arrangeres i juni på Frosta og at det ikke lenger er et eget sekretariat.

Virksomheten har som formål å bidra til en positiv utvikling av næringsliv og infrastruktur i regionen, bl.a gjennom en fast årlig strategisamling. Regionsamarbeidet skal ovenfor øvrige myndighetsorganer være en pådriver for utviklingen i regionen og kan på eget initiativ eller på anmodning avgi uttalelser.

Frostating har pt ikke egen hjemmeside, men oversikt over aktiviteten finner du her:http://gamle.levanger.kommune.no/~frostating/moteplan.htm

Oppdatert: 10.02.2011 13:38
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook