Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Samarbeid og eierinteresser - Eierskap - Stiklestad nasjonale kultursenter A/S
Hopp til hovedinnhold

Stiklestad nasjonale kultursenter A/S

 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter er organisert som et aksjeselskap Logo til Stiklestad nasjonale kultursenter

hvor   Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune eier 50% av aksjene hver.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter har også ansvar for drift av konsolidert museum, hvor Egge museum, Stjørdal Museum og Levanger museum inngår.
 
I 2004 ble avtalen inngått om innlemming av Stjørdal museum Værnes og Bergkunstmuseet i SELS ( Stiklestad, Egge, Levanger, Stjørdal). I 2008 ble organiseringen av det konsoliderte museet SNK- SELS endret. SELS ble oppløst og det ble gjort endringer i styresammensetning og organisering av SNK.
 
Stjørdal museum Værnes og Bergkunstmuseet er en avdeling i Stiklestad nasjonale kultursenter A/S.
 
Alle bygg og samlinger og framtidige bygg og ervervelser tilhører Stjørdal kommune gjennom Stjørdal museum KF.
 
Stjørdal museum KFs vedtekter § 5, første setning, siteres:
”§5 Museumsbestyrer er ansatt som avdelingsleder i Stiklestadsmuseene som museumsbestyrer for Stjørdal Museum KF med arbeidssted Stjørdal museum Værnes.”
 
§4 Styret.
”Foretaket skal ha et styre bestående av 5 medlemmer med leder og nestleder som velges av kommunestyret. Det politiske organ med ansvaret for området kultur, skal være representert i museumsstyret. Historielagene i Stjørdal har rett til å foreslå 1 av medlemmene og Vitenskapsmuseet/NTNU 1 medlem. Alle styremedlemmene skal ha personlige varamedlemmer.
 
Styret skal lede foretaket som eiendomsselskap og de investeringsrammer som kommunen fastsetter. Kommunen kan øremerke midler til spesielle prosjekter som gjelder eiendom og eiendeler. Styret skal hvert år forelegge kommunestyret styrets beretning, samt økonomiske disponeringer. Styret har ikke personalansvar, men skal samarbeide med museumsbestyrer.”
 
§7 ”Forholdet til kommunens administrasjonssjef. Administrasjonssjefen kan instruere styret om å utsette iverksettelsen av et vedtak innen foretakets ansvarsområde inntil kommunestyret har behandlet den. Administrasjonssjefen har rett til å uttale seg i en sak som skal behandles av kommunestyret før styret behandler den.”
 
Vedtektene for Stjørdal museum KF skal gjennomgås som en følge av endringer i SNK-SELS Stjørdal kommunes driftstilskudd til Stjørdal museum KF er i budsjett 2010 ført opp med 1,1 mill.kr.
 
Oppdatert: 14.02.2011 10:14
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook