Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Tangen Næringsbygg A/S

 

Selskapet ble stiftet i 1998. Selskapets aksjekapital er kr.34.605.000,-. Stjørdal kommunes aksjekapital er 13,8 mill.kr. og eierandelen er 39,9%. 6,6 mill.kr. av Stjørdal kommunes aksjekapital er tegnet ved å konvertere tomteverdien for riggtomta til aksjekapital.
 
Vedtektenes §4 :
"Selskapets formål er å føre opp og leie ut næringsbygg på Tangen Næringspark, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette."
 
Ifølge avtalens pkt.6. skal Stjørdal kommune "ha gjenkjøpsrett til tomta når riggen fjernes fra tomta slik intensjonen var om etablering av en midlertidig kontorrigg, og dersom det oppstår andre behov for tomtearealer som vil gjøre kommunal råderett over tomta nødvendig."
 
Initiativ til etablering av Tangen Næringsbygg ble tatt av Stjørdal kommune for å styrke Stjørdals konkurransekraft i forhold til å skaffe kontorfasiliteter nært Statoil på Tangen til driftoperatører /underleverandører innen olje/gass og teknologivirksomhet. Videre var formålet å etablere et teknologimiljø og rom for nyetableringer.
 
Selskapet har i 2009 solgt brakkeriggen. Selskapets regnskap for 2009 viser et årsresultat på kr.4.984.653,-. Til utbytte er avsatt kr.2.976.630 og overført annen egenkapital kr.2.008.023. Selskapets egenkapitalandel pr.31.12.2010 er på 45%.
Oppdatert: 14.02.2011 10:08
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook