Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Vegamot AS

 

 

Selskapet ble stiftet i 2005 som et selskap som skal drifte

bompengeprosjekter og andre former for betalingsformidling ved hjelp av brikke/kort.
 
Ifølge aksjonæravtalens pkt. 1. er :
"Kjernevirksomheten for selskapet markedsføring, videreutvikling og salg av drifts- og administrasjonstjenester knyttet til samferdselssektoren i Norge.
Målsetningen er å skape en lønnsom forretning innen dette området som senere kan selges videre til større, industrielle aktører eller skape lønnsomhet gjennom en aktiv utbyttepolitikk i tråd med omforent forretningsplan".
 
Selskapets aksjekapital er 4.355.000,-.
Vegamot AS eies av 4 offentlige aksjonærer (87%) og Q-Free ASA (13%). Stjørdal kommunes pålydende aksjekapital er kr.750.000,- som gir en eierandel på 17,2%.
 
Stjørdal kommune ble aksjeeier ved å overta 20% av Trøndelag Veifinans sine aksjer i Vegamot til en pris av kr.608.000,- jfr. f.sak 80/07.
Stjørdal kommune kan videreselge aksjene til minimum pålydende i samsvar med Vegamot as sine vedtekter dersom det finnes kjøpere til aksjene.
 
I sak 39/09 vedtok formannskapet å selge Stjørdal kommunes aksjer til minimum pålydende. For året 2008 fik Stjørdal kommune utbetalt kr.187.500 i utbytte. I 2009 var selskapets årsresultat kr.4.762.715. og hele beløpet ble avsatt til annen egenkapital.
 
På bakgrunn positiv utvikling og at ingen av de andre offentlige eierne ønsket å selge sine aksjer i Vegamot AS, foreslå rådmannen at også Stjørdal kommune fortsatt skulle opprettholde sitt eierskap i selskapet. Rådmannen la vekt på at selskapet er inne i en positiv utvikling med bra inntjening og god kompetanse og at det er viktig at vår region beholder eierskapet i Vegamot AS. Vegamot AS vil være en viktig aktør i konkurransen om å vinne kontrakter for drifting av fremtidige bompengeprosjekter.
 
Rådmannens konklusjon ble fremlagt for formannskapet. Formannskapet tok rådmannens konklusjon til etterretning.
 
 
Oppdatert: 14.02.2011 10:11
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook