Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Samarbeid og eierinteresser
Hopp til hovedinnhold

Samarbeid og eierinteresser

 Eierskapsmelding ble første gang lagt frem til behandling i kommunestyret i møte 18.12.2008 og kommunestyret fattet følgende vedtak:

  1. ”Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til eierskapsmelding.
  2. Eierskapsmeldingen rulleres årlig.
  3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en totaloversikt over
  4. forvaltningen av Stjørdal kommunes eiendommer. Det vil være naturlig at denne oversikt tas inn i eierskapsmeldingen ved neste rullering.”
Rådmannens forslag til rullering legges med dette frem til behandling.
Totaloversikt over forvaltningen av Stjørdal kommunes eiendommer blir lagt frem som egen sak.
 
Eierskapsmelding
Eierskapsmelding defineres som det overordnede politiske styringsdokumenter for virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller interkommunalt organ.
Eierskapsmeldingen skal være et styringsinstrument.
 
Eierskapsmeldingen bør inneholde:
  • Selskapets formål
  • Innskutt kapital og eierandel
  • Annen relevant informasjon om selskapene
  • Eiers mål og resultatkrav
  • En vurdering av selskapet/eierskapet. 

Vil du finne årets eierskapsmelding?

Gå til vår innsynsløsning og søk på "eierskapsmelding".

  
Andre samarbeid og interesser
Stjørdal kommune er også med i en del andre interesseorganisasjoner og samarbeid.  Flere detaljer om disse finner du via menyen til venstre.
Oppdatert: 04.12.2014 16:19
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook